Tag: nhà màng nhà lưới

Nga Sơn (Thanh Hóa): Khai thác tiềm năng, thế mạnh để...

0
Huyện Nga Sơn, có lợi thế nằm ở cửa ngõ và có hành lang kinh tế ven biển Đông Bắc nơi hội tụ nhiều...