Tag: nhà lưới

Huyện Nga Sơn xây dựng 9 mô hình trồng rau, quả...

0
Nhằm nâng cao thu nhập cho người dân và bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng, những năm qua, huyện Nga Sơn đã...

Nga Sơn phát triển mô hình trồng rau trong nhà lưới

0
Do chủ động chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng và kịp thời ban hành nhiều cơ chế hỗ trợ...