Tag: nguyễn thị nga

Nga Sơn: Người phụ nữ nhiều năm bị bệnh tật hành...

0
Bà Nguyễn Thị Nga (ảnh) nói trong nước mắt: “Nếu chết được thì cũng cam lòng. Gần chục năm qua, tôi đau khổ với bệnh bại...