Tag: nguyên nhân

Xã Nga Tân (Nga Sơn – Thanh Hoá): Ung thư đến...

0
Sau 53 năm kể từ ngày xã Nga Tân thành lập, không thể thống kê chính xác bao người chết vì bệnh ung thư,...