Tag: nghề

Trường Trung cấp Nghề Nga Sơn: Phát triển nhân cách tay...

0
Hình thành và phát triển nhân cách tay nghề được xác định là một trong những khâu quan trọng đầu tiên của quá trình...

Huyện Nga Sơn nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho...

0
Những năm qua, công tác đào tạo nghề (ĐTN) cho lao động nông thôn (LĐNT) luôn được cấp ủy, chính quyền huyện Nga Sơn...