Tag: ngập mặn

Tình trạng xâm nhập mặn ở các huyện Hậu Lộc và...

0
Từ 2 tháng nay, tình trạng xâm nhập mặn ở một số địa phương thuộc 2 huyện là Hậu Lộc và Nga Sơn đang...