Tag: ngân hàng

Chi trả bảo an tín dụng cho khách hàng vay vốn...

0
Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp - Chi nhánh Thanh Hóa (ABIC Thanh Hóa) vừa phối hợp với Ngân hàng...

Ngân hàng VP Bank tuyển dụng chuyên viên thẩm định tín...

0
Ngân hàng VP Bank tuyển dụng chuyên viên thẩm định tín dụng Mô tả chi tiết công việc - Tiếp nhận và thực hiện thẩm định...

Tín dụng chính sách với làng nghề chiếu cói truyền thống

0
KTNT - Chiếu cói Nga Sơn (Thanh Hoá) nổi tiếng từ xưa và đã đi vào ca dao của người Việt Nam. “Chiếu Nga...

Huyện Nga Sơn: 12.503 hộ nông dân đạt gia đình sản...

0
Thực hiện các phong trào và chương trình công tác hội, thời gian qua, các cấp hội nông dân huyện Nga Sơn đã đẩy...