Tag: mưa

Nhiều diện tích lúa bị ngập tại huyện Nga Sơn và...

0
Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trên địa bàn các huyện Hà Trung, Nga Sơn những ngày qua có mưa lớn, tổng lượng...

Hơn 400 ha lúa mới gieo sạ bị ngập hoàn toàn...

0
Mặc dù đã chủ động nhiều giải pháp để bơm nước tiêu úng, tuy nhiên do lượng mưa lớn hơn 200 mm kéo dài...

Các huyện Nga Sơn, Hậu Lộc, Hà Trung ứng phó với...

0
Tối ngày 21/9 và sáng ngày 22/ 9, trên địa bàn các huyện Hà Trung, Nga Sơn, Hậu Lộc đã xảy ra mưa lớn;...