Home Tags Mttq

Tag: mttq

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt...

0
Với sự chuẩn bị chu đáo và phát huy tinh thần dân chủ, trong 2 ngày 21, 22-3, Đại hội MTTQ...

MTTQ huyện Nga Sơn phát huy vai trò giám sát và...

0
Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác giám sát, phản biện xã hội, những năm qua, Ủy ban MTTQ huyện Nga Sơn...

MTTQ huyện Nga Sơn nhiều hoạt động vì an sinh xã...

0
Nhằm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, bên cạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các cuộc vận động, các...