Home Tags Lừa đảo bán sách

Tag: lừa đảo bán sách

Nga Sơn: Giả danh cán bộ lừa bán sách giá cao

Với chiêu bài điện thoại giới thiệu là cán bộ Phòng Văn hóa, Huê đã cùng chồng lừa bán sách...