Tag: lọc nước

Bao giờ người dân Nga Thạch được dùng nước sạch?

0
Do thiếu nước sạch, nhiều năm qua người dân xã Nga Thạch (Nga Sơn) vẫn phải sử dụng nguồn nước giếng khoan, nước bình...