Tag: liên hiệp

10.657 hội viên phụ nữ huyện Nga Sơn được vay vốn...

0
Nhằm giúp hội viên có vốn phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, thời gian qua, Hội LHPN huyện Nga Sơn đã tích...