Tag: lhpn

Hội LHPN xã Nga Thanh với phong trào phát triển kinh...

0
Xác định phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội, những năm gần đây,...