Tag: lao động

Huyện Nga Sơn: Kinh tế trang trại giải quyết việc làm...

0
Xác định phát triển kinh tế trang trại là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế, những năm qua, huyện Nga Sơn...