Tag: kỹ năm

Nga Sơn phối hợp tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ,...

0
Nhằm tiếp tục nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác đội cho đội ngũ cán bộ làm công tác Đôi, đặc biệt là...