Tag: kiểm soát dịch

Điểm cầu huyện Nga Sơn: Hội nghị trực tuyến về công...

0
Chiều ngày 20/5/2019, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về công tác kiểm soát, khống chế bệnh...