Tag: khuyết điểm

Đảng bộ huyện Nga Sơn tăng cường công tác kiểm tra:...

0
Tăng cường công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm được Đảng bộ huyện Nga...