Tag: khống chế

Huyện Nga Sơn có 8 xã, thị trấn tạm thời khống...

0
Huyện Nga Sơn xuất hiện ổ dịch tả lợn Châu Phi đầu tiên trên địa bàn xã Nga Văn từ ngày 21/5/2019. Cho đến...