Tag: khối lượng rác tăng

Huyện Nga Sơn với công tác xử lý rác thải

0
Với vị trí là một trong những huyện có đông dân cư, lại có nhiều xã ven biển, công tác xử lý rác thải...