Tag: khoa học

Vai trò của khoa học và công nghệ trong phát triển...

0
 Hơn 7 năm thực hiện Quyết định số 27/QĐ-TTg ngày 5-1-2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chương trình khoa học...

Huyện Nga Sơn tập trung chuyển giao khoa học – kỹ...

0
Những năm gần đây, Hội Nông dân huyện Nga Sơn luôn triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua, đặc biệt hội...