Tag: khai mạc

Khai mạc lễ hội Mai An Tiêm năm 2015

0
Nhằm tri ân, tưởng nhớ người có công khai phá, mở mang bờ cõi, thủy tổ nghề canh nông cho nhân dân trong vùng,...