Tag: khắc phục xâm nhập mặn

Chủ động khắc phục tình trạng xâm nhập mặn, khô hạn...

0
Theo dự báo của Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), thời điểm cuối tháng 4, đầu tháng 5-2019...