Tag: hưng long

Hoàn thành 90% dự án kiên cố hóa kênh Hưng Long

0
Dự án kiên cố hóa kênh Hưng Long, qua địa bàn thị trấn Nga Sơn, được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết...