Tag: hội thánh

Tăng cường tuyên truyền nâng cao cảnh giác, ngăn chặn hoạt...

0
Trước các thông tin về hoạt động của “Hội thánh Đức Chúa Trời” thâm nhập vào nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, Huyện...