Tag: hội cựu chiến binh

Hội Cựu chiến binh huyện Nga Sơn chung sức xây dựng...

0
Trong những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Nga Sơn luôn là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong việc thực hiện...

Hội cựu chiến binh huyện Nga Sơn chung sức xây dựng...

0
Với chương trình hoạt động phù hợp và sát với tình hình thực tế của địa phương, những năm qua Hội cựu chiến binh...