Tag: học tập di chúc

Huyện Nga Sơn tổ chức Hội thi “ Học tập di...

0
Ngày 5 – 8, tại Nhà Văn hóa xã Nga Trường, Ban tổ chức hội thi “Học tập di chúc của Chủ tịch...