Tag: học phí

Sau khai giảng, phụ huynh than trời vì các loại phí

0
Nơi thu tiền lót nền, tiền máy lạnh, chỗ thu tiền học thêm... các khoản thu vô tội vạ của nhà trường đầu năm...