Home Tags Học nghề

Tag: học nghề

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với giải...

Nhờ chủ động nắm bắt nhu cầu học nghề của người dân, bám sát các chỉ tiêu kế hoạch đào tạo nghề được giao,...