Tag: hải bình

Học và làm việc theo Bác , thôn Hải Bình xa...

0
“Mỗi cá nhân gương mẫu sẽ tạo nên tập thể gương mẫu, vững mạnh.” Thấm nhuần quan điểm đó, Chi bộ thôn Hải Bình...