Tag: gieo trồng

Huyện Nga Sơn tập trung sản xuất vụ Đông 2018 –...

0
Hiện nay, huyện Nga Sơn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa, chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho sản xuất vụ...

Huyện Nga Sơn thực hiện các giải pháp bảo đảm nước...

0
Theo kế hoạch, vụ chiêm xuân 2017-2018, huyện Nga Sơn gieo cấy 3.970 ha lúa. Để chủ động cung ứng nước phục vụ sản...

Huyện Nga Sơn: Diện tích gieo cấy lúa vụ mùa năm...

0
Theo khung lịch thời vụ của ngành nông nghiệp, thời vụ gieo cấy tốt nhất trong vụ mùa năm 2017 là từ 15/5 đến...