Tag: giếng làng

Vẻ đẹp giếng làng Bắc Bộ – Giếng làng Nghi Vịnh

0
Hình ảnh giếng nước sân đình, ao làng với lũy tre xanh… từ trong dân gian xưa đa là những biểu tượng đặc trưng...