Tag: giếng khoan

Bao giờ người dân Nga Thạch được dùng nước sạch?

0
Do thiếu nước sạch, nhiều năm qua người dân xã Nga Thạch (Nga Sơn) vẫn phải sử dụng nguồn nước giếng khoan, nước bình...

Xung quanh kiến nghị của người dân về việc huy động...

0
Theo phản ánh của một số hộ dân huyện Nga Sơn: Nhà máy nước sạch Bắc Nga Sơn đang xây dựng nhưng lại huy...