Tag: giải quyết việc làm

Đưa nghề về với phụ nữ nông thôn

0
Những năm gần đây, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã đẩy mạnh đào tạo nghề (ĐTN), giải quyết việc làm (GQVL) cho...