Tag: giải quyết

Huyện Nga Sơn tăng cường công tác tiếp dân và giải...

0
Thời gian qua, công tác tiếp dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân trên địa bàn...

Huyện Nga Sơn: Tập trung chỉ đạo giải quyết xong 100%...

0
Từ đầu năm đến nay, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) của các ngành, các cấp, các địa...

Huyện Nga Sơn quan tâm tiếp công dân, giải quyết đơn,...

0
Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo (KNTC) và kiến nghị của nhân dân có vai...