Tag: dưa hấu mai an tiêm

Quy hoạch gắn với thị trường trong sản xuất dưa hấu...

0
Năm 2016, huyện Nga Sơn đã thành công với đề án xây dựng vùng thâm canh cây dưa hấu gắn với truyền thuyết Mai...

Hiệu quả mô hình trồng dưa hấu tại xã Nga Trung,...

0
Thực hiện chủ trương khôi phục thương hiệu “Dưa hấu Mai An Tiêm” trên đất Nga Sơn, xã Nga Trung đã đẩy mạnh ứng...