Tag: động

Động Từ Thức – chứng tích cho mối duyên nơi tiên...

0
Hẳn chúng ta vẫn còn nhớ truyện Từ Thức gặp tiên trong “Truyền kỳ mạn lục” của Nguyễn Dữ. Câu chuyện này gắn liền...