Home Tags động

Tag: động

Động Từ Thức – chứng tích cho mối duyên nơi tiên...

Hẳn chúng ta vẫn còn nhớ truyện Từ Thức gặp tiên trong “Truyền kỳ mạn lục” của Nguyễn Dữ. Câu chuyện này gắn liền...