Tag: dồn điền

Huyện Nga Sơn tích tụ được 446,5 ha đất sản xuất...

0
Những năm qua, huyện Nga Sơn đã đẩy mạnh công tác dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất để sản xuất tập trung...