Tag: đô thị hói đào

Thanh Hoá sẽ có thêm đô thị gần 1.400 ha tại...

0
Quy hoạch chung đô thị Hói Đào, huyện Nga Sơn có diện tích khoảng 1.389 ha diện tích tự nhiên các xã Nga Thanh,...