27.8 C
Nga Sơn
Thứ Tư, 26/06/2019
Tags định hướng

Tag: định hướng

Huyện Nga Sơn – Thanh Hoá: Thành tựu và định hướng...

 Năm 2018, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và có hiệu quả của các cấp ủy đảng, chính quyền,...