Home Tags đê biển

Tag: đê biển

Đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đê biển Nga Sơn

Do nguồn vốn trung ương bố trí hàng năm cho thực hiện dự án đê biển Nga Sơn có hạn, nên chủ đầu tư...

[Video] Nga Sơn trên đường phát triển

5644 tỷ đồng là nguồn vốn được Nga Sơn huy động để phát triển kết cấu hạ tầng trong giai đoạn 2010 - 2015,...