Tag: đê biển

Đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đê biển Nga Sơn

0
Do nguồn vốn trung ương bố trí hàng năm cho thực hiện dự án đê biển Nga Sơn có hạn, nên chủ đầu tư...

[Video] Nga Sơn trên đường phát triển

0
5644 tỷ đồng là nguồn vốn được Nga Sơn huy động để phát triển kết cấu hạ tầng trong giai đoạn 2010 - 2015,...