Home Tags đầu tư

Tag: đầu tư

Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp huyện...

0
 Nhờ thực hiện các giải pháp thu hút đầu tư, khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp...

Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu – thủ công nghiệp...

0
 Hiện nay, trên địa bàn huyện Nga Sơn có 270 doanh nghiệp (DN), trong đó có 8 DN khai thác đá, sản...

Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản huyện Nga Sơn...

0
Thời gian qua, huyện Nga Sơn đã thực hiện lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, tỉnh...

PVEP đồng hành cùng sự thay đổi của trạm y tế...

0
Trước năm 2015, Trạm Y tế xã Nga Hải (huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) chỉ là những căn phòng cấp 4 được xây dựng...

Hơn 3.000 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới...

0
Giai đoạn 2011-2015, huyện Nga Sơn đã huy động hơn 3.000 tỷ đồng phục vụ Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông...

[Video] Nga Sơn trên đường phát triển

0
5644 tỷ đồng là nguồn vốn được Nga Sơn huy động để phát triển kết cấu hạ tầng trong giai đoạn 2010 - 2015,...