Tag: đầu tư

Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp huyện...

0
 Nhờ thực hiện các giải pháp thu hút đầu tư, khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp (DN) đầu tư...

Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu – thủ công nghiệp...

0
 Hiện nay, trên địa bàn huyện Nga Sơn có 270 doanh nghiệp (DN), trong đó có 8 DN khai thác đá, sản xuất vật...

Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản huyện Nga Sơn...

0
Thời gian qua, huyện Nga Sơn đã thực hiện lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, tỉnh và các nguồn...

PVEP đồng hành cùng sự thay đổi của trạm y tế...

0
Trước năm 2015, Trạm Y tế xã Nga Hải (huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) chỉ là những căn phòng cấp 4 được xây dựng...

Hơn 3.000 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới...

0
Giai đoạn 2011-2015, huyện Nga Sơn đã huy động hơn 3.000 tỷ đồng phục vụ Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông...

[Video] Nga Sơn trên đường phát triển

0
5644 tỷ đồng là nguồn vốn được Nga Sơn huy động để phát triển kết cấu hạ tầng trong giai đoạn 2010 - 2015,...