Tag: đấu thầu

Việt Hưng – Hoàng Long trúng dự án BT hơn 44...

0
Nhà đầu tư liên danh Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Việt Hưng và Công ty CP Sản xuất - Xuất nhập...