Tag: đấu giá đất

Thông báo bán đấu giá đất tại xã Nga Yên

0
I. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: - Tên của Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp...

Thông báo bán đấu giá đất xã Nga Trường

0
Công ty cổ phần xây dựng và đấu giá Thăng Long thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất . Tài sản đấu giá:...