Home Tags đấu giá

Tag: đấu giá

Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Nga Sơn, tỉnh...

0
Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa Tên, địa...

Thông báo bán đấu giá đất tại xã Nga Yên

0
I. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: - Tên của Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp...

Công ty cổ phần đấu giá và TVXD Thanh Hóa thông...

0
CÔNG TY CP ĐẤU GIÁ VÀ TVXD THANH HOÁ (Số 72 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, Tp Thanh Hóa) THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN...

Thông báo bán đấu giá đất xã Nga Trường

0
Công ty cổ phần xây dựng và đấu giá Thăng Long thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất . Tài sản đấu giá:...

Thông báo đấu giá đất tại xã Nga Hưng, xã Nga...

0
Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nga Hưng, do công ty CP xây dựng và đấu giá Thăng Long...