Tag: đất nông nghiệp

Hiệu quả chuyển đổi đất sản xuất nông nghiệp kém hiệu...

0
 Những năm gần đây, các địa phương trong tỉnh đã thực hiện chuyển đổi diện tích đất trũng trồng lúa kém hiệu quả sang...