Tag: đất đai

Huyện Nga Sơn tăng cường công tác quản lý, sử dụng...

0
Quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai chính là một trong những yếu tố quan trọng tác động đến phát triển kinh tế...

Sinh viên ngành quản lý đất đai trường ĐH Tân Trào...

0
Thực hiện chương trình đào tạo và kế hoạch giảng dạy năm 2017 - 2018 của Trường Đại học Tân Trào, được sự đồng...