Tag: đào tạo

Huyện Nga Sơn quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng...

0
Trong những năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức luôn được Ban Thường vụ Huyện ủy Nga...

Phòng Giáo dục & Đào tạo Nga Sơn – một năm...

0
Tiếp nối truyền thống của vùng đất hiếu học, năm học 2016-2017, Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) đã tập trung...

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với giải...

0
Nhờ chủ động nắm bắt nhu cầu học nghề của người dân, bám sát các chỉ tiêu kế hoạch đào tạo nghề được giao,...

Tăng cường liên kết đào tạo nghề nâng cao chất lượng...

0
Dự báo trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, trên 1,5 triệu người ở Thanh Hóa sẽ cần đến đào tạo nghề. Nguyên...

Huyện Nga Sơn nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho...

0
Những năm qua, công tác đào tạo nghề (ĐTN) cho lao động nông thôn (LĐNT) luôn được cấp ủy, chính quyền huyện Nga Sơn...