Tag: danh nhân

Quang cảnh đền thờ Mai An Tiêm

0
Ngày 22/3/2015 chúng tôi có dịp thăm Đền thờ Mai An Tiêm, dưới đây là một số hình ảnh /

Lễ hội tưởng nhớ Mai An Tiêm

0
Để nhớ ơn của Mai An Tiêm, cư dân Lạc Việt đã suy tôn ông là “Bố cái Dưa Tây”. Hằng năm, từ ngày...