Tag: đánh giá

Huyện Nga Sơn hoàn thành 18/18 chỉ tiêu phát triển năm...

0
Sáng 7 - 12, Huyện ủy Nga Sơn đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, triển...