Tag: đang viên

Nga Liên phát huy vai trò của đảng viên vùng giáo

0
(vhds.baothanhhoa.vn) - Không chỉ gương mẫu đi đầu trong thực hiện các phong trào của địa phương, mà trong những năm qua đội ngũ cán...